Rabin-Millerův test

Implementace Rabin-Millerova testu. Operace s dlouhými čísly budou všechny [nasobeni, deleni, modulo] v lepším než v kvadratickém čase [mocnění v čase násobení*délka exponentu]. Pokud nebudou, je možné využít GMP, ale součástí dokumentace bude důkaz, že pro složená čísla odpoví RM špatně s pravděpodobností nejvýš 1/2.

Zpět