Ultimátní konvexní obal

Implementace a zdůvodnění složitosti algoritmu na dvojrozměrný konvexní obal, který bude pracovat se složitostí O(n log h), kde h je počet bodů na konvexním obalu. Navíc pokud už se o nějakém bodu ukáže, že není na obalu, tak se dál nezpracovává.

Zpět