Násobení dlouhých čísel

Cílem je naimplementovat násobení dlouhých čísel. Časová složitost použitého algoritmu musí být v modelu RAM lineární vzhledem k součtu bitů zadaných čísel. Nicméně implementace může předpokládat, že výsledek násobení má méně než 2^31 bitů.

Zpět