Maximální párování v bipartitním grafu

Implementace a analýza algoritmu pro hledání maximálního párování v bipartitním grafu pomocí Dinicova algoritmu. Cílová složitost je O(N1/2M).

Zpět