Maximální párování v obecném grafu

Implementace a odhad složitosti Edmondova algoritmu pro hledání maximálního párování v obecném grafu. Požadovaná složitost implementace je alespoň O(N^3).

Zpět