Disjunktní cesty

Pomocí vylepšeného Goldbergova algoritmu naimplementovat hledání maximálního počtu hranově a vrcholově disjunktních cest mezi dvěma zadanými vrcholy.

Zpět