Simulátor hradlových sítí

Program (napsaný v Prologu) dostane na vstupu popis hradlové sítě (pro komparátory jen jako seznam hladin, pro logická hradla i grafem) a vstupní seznam. Na výstup pak vypíše seznam výsledků (pro komparátory zpřeházený seznam, pro logická hradla kopii vstupu + výstupy všech hradel).

Pro testování bude v programu i generátor třídící sítě pro zadanou permutaci, který vytvoří síť s lineárním počtem hradel a logaritmickou hloubkou.

Zpět