3D konvexní obal

Algoritmus na 3D konvexní obal běžící v čase O(N log N). Výstupem je síť trojúhelníků (trojice bodů ve výstupní množině bodů); výsledný obal a zadané jde rozumně zobrazit.

Zpět