Prvočíselné čtverce

Vaším úkolem je načíst z klávesnice jedno přirozené číslo S a vypsat všechny prvočíselné čtverce se zadaným součtem S.

Prvočíselný čtverec je matice 4x4, její prvky jsou cify 0-9 a platí pro ní následující pravidla:

Součtem prvočíselného čtverce myslíme součet šestnácti jednotlivých cifer.

Příklad: Pro S=28 existují čtyři tyto čtyři prvočíselné čtverce:

2 1 1 1 
1 0 3 1 
1 2 0 1 
3 1 3 7 

2 1 1 1 
2 0 1 1 
1 3 0 1 
3 1 3 7 

2 1 1 3 
1 0 2 1 
1 3 0 3 
1 1 1 7 

2 2 1 3 
1 0 3 1 
1 1 0 3 
1 1 1 7