Bludišťátko

Vstup načítejte ze souboru blud.in.

Na první řádce jsou čísla N a M, kde N ≤ 100 je počet řádek a M ≤ 100 je počet sloupců. Následujících N řádek obsahuje každá M znaků, přičemž každý znak je jeden z následujících:

Vaším úkolem je bludišťátko načíst, zkontrolovat, že obsahuje právě jeden začátek a jeden konec a pokud je tomu tak, najít a vypsat nejkratší cestu mezi začátkem a koncem.

Výstup vypisujte na obrazovku.

Příklad: Soubor blud.in.

5 6

...K..
.XXXX.
..XXX.
X.XXX.
XZ....

Výstup:

/->K..
^XXXX.
\\XXX.
X^XXX.
XZ....

Ukázkové vstupy (postupně vznikají):

Pozn.: Způsob vypsání nalezené cesty si můžete zvolit libovolný pochopitelný.