Má diplomová práce

Kryptografie založená na kvadratických tělesech

English version here
.
V roce 2008 jsem vytvořil diplomovou práci zabývající se kryptografií založenou na kvadratických tělesech. Její anotace zní:
Imaginární kvadratická tělesa byla navržena pro použití v asymetrické kryptografii
Buchmannem a Williamsem již v roce 1988 a od té doby vznikly i další kryptografické
protokoly.  I když tyto protokoly nejsou tak efektivní jako podobná schémata s eliptickými
křivkami, mohou konkurovat schématům založeným na RSA, a navíc je jejich bezpečnost
považována za nezávislou na bezpečnosti běžných kryptosystémů jako RSA, DSA a ECC.

Tato práce shrnuje dosavadní výsledky v oboru kvadratické kryptografie. Jednak popisuje 
algebraickou teorii nutnou pro zavedení třídové grupy imaginárních kvadratických těles
a dále studuje algoritmy operací v třídové grupě, jak asymptoticky, tak prakticky efektivní.
Také rozebírá vhodná kryptografická schémata a útoky na ně.

Součástí této práce je knihovna, která popsané protokoly efektivně implementuje.

Celou práci si můžete stáhnout jako PDF, PS či PS.GZ.

Knihovna libiqc

Součástí práce je implementace knihovny, která poskytuje tři vybrané protokoly kryptografie založené na kvadratických tělesech.
Zpět