Má bakalářská práce

Faktorizace polynomů nad konečnými tělesy

English version here
.
V roce 2006 jsem vytvořil bakalářskou práci zabývající se faktorizací polynomů nad konečnými tělesy.

Anotace zní takto:

Cílem práce je prozkoumat problém rozkladu polynomu nad konečným tělesem 
na součin ireducibilních polynomů. Popsáním několika algoritmů hledajících 
tento rozklad se ukáže, že tento problém je vždy řešitelný v polynomiálním 
čase vzhledem ke stupni polynomu a počtu prvků konečného tělesa.

U jednoho z algoritmů je popsána implementace s velmi dobrou asymptotickou 
časovou složitostí O(n^1.815 * log q), kde n je stupeň rozkládaného polynomu 
nad tělesem s q prvky. Program používající jednodušší, ale prakticky rychlejší 
variantu tohoto algoritmu je součástí práce.

Celou práci si můžete stáhnout jako PDF, PS či PS.GZ.

Součástí práce je také implementace algoritmu faktorizace. Tento program je napsaný v jazyce C++ a v současné podobě pouze pro procesory typu IA-32. Nebylo by však nijak těžké je upravit i pro jiné architektury. Další dokumentaci lze najít přímo v archivu v adresáři doc.

Ke stažení je tu několik variant:


Zpět