Knihovny GMP a NTL


Zde si můžete stáhnout drobný tutorial pro knihovny GMP a NTL. Níže jsou všechny potřebné odkazy, o kterých se tutorial zmiňuje.

ProgramPopisHomepageStaženíManuál
CodeBlocks Vývojové prostředí pro Windows i Linux www.codeblocks.org CodeBlocks 8.02 win manuál
GMP Knihovna pro práci s libovolně dlouhými čísly www.gmplib.org Binárka 4.2.2 win, zdrojáky manuál
NTL Knihovna pro práci s dlouhými čísly, konečnými tělesy, polynomy, vektory, maticemi www.shoup.net/ntl/ Binárka 5.4.1 win, zdrojáky manuál

Binární verze knihoven GMP a NTL pro Windows jsou přeloženy 32bitovým MingW 3.4.5. Rozbalte je do podarseráře MingW v místě, kam jste nainstalovali CodeBlocks, tj. typicky do C:\Program Files\CodeBlocks\Mingw.


Zpět